Marine Sales AS tilbyr alle typer fersk hvitfisk fra norske farvann. De vanligste artene er:

 • Atlantisk torsk
 • Skrei (sesong)
 • Hyse
 • Sei
 • Lysing
 • Blåkveite
 • Kveite
 • Brosme
 • Lange
 • Breiflabb
 • Rødspette
 • Lyr
 • Uer
Skrei (sesong)

Marine Sales AS - din kvalitetsleverandør av fersk sjømat!

FÅ TILBUD

CHAIN OF CUSTODY

Sertifisering

MSCs Chain of Custody-standard er en standard for sporbarhet og segregering som gjelder hele verdikjeden fra et sertifisert fiskeri til sluttsalg. Hver bedrift i verdikjeden som håndterer eller selger et MSC-sertifisert produkt, må ha et gyldig MSC Chain of Custody-sertifikat. Det garanterer kjøpere av sjømat at MSC-miljømerket sjømat kan spores tilbake til et fiskeri som oppfyller MSCs miljøstandarder for bærekraftig fiske.. Marine Sales AS har godkjent MSC Chain of Custody sertifisering. MSC Certificate MSC-C-52563

FISKERIER

Godkjente fiskerier

Foreløpig oppfyller følgende fiskerier i den norske økonomiske sonen MSCs miljøstandarder for bærekraftig fiske: Sei Hyse Torsk

LEVERANDØRER

Godkjenning

Mattilsynet er et statlig organ som har som mål – gjennom reguleringer og kontroll – å sikre at mat er trygg å spise. Alle leverandører av Marine Sales AS har egenkontrollsystem sertifisert av Mattilsynet. Sertifikasjonen er basert på HACCP-systemet.

SPORBARHET

Kontroll

Marine Sales AS har full sporbarhet på alle våre sjømatprodukter. Basert på unik informasjon på etiketten og interne sporingsrutiner vi kan finne opprinnelsen til produktet, fra båt / pakkestasjon til sluttbruker.

Marine Sales logo

Marine Sales AS er et godt annerkjent og profesjonell leverandør av fersk sjømat direkte fra det kalde og klare vannet i Norge .

Kontakt


Marine Sales As.
P.O.Box 383
Grimmergata 5
6002 Ålesund - Norge
Telefon: (0047) 70114545
post@marinesales.no