Produkter

Våre produkter

Marine Sales AS tilbyr alle typer fersk hvitfisk fra norske farvann.

De vanligste artene er:

 • Torsk
 • Skrei
 • Hyse
 • Sei
 • Lyr
 • Uer
 • Breiflabb
 • Lysing
 • Kveite
 • Blåkveite
 • Brosme
 • Lange
 • Rødspette

Vi tilbyr produktspesifikasjoner på forespørsel!!

BÆREKRAFT & SPORBARHET

Sertifisering

MSCs Chain of Custody-standard er en standard for sporbarhet og segregering som gjelder hele verdikjeden fra et sertifisert fiskeri til sluttsalg. Hver bedrift i verdikjeden som håndterer eller selger et MSC-sertifisert produkt, må ha et gyldig MSC Chain of Custody-sertifikat. Det garanterer kjøpere av sjømat at MSC-miljømerket sjømat kan spores tilbake til et fiskeri som oppfyller MSCs miljøstandarder for bærekraftig fiske..

Marine Sales AS har godkjent MSC Chain of Custody sertifisering.

 • MSC Certificate MSC-C-52563

Godkjente fiskerier

Foreløpig oppfyller følgende fiskerier i den norske økonomiske sonen MSCs miljøstandarder for bærekraftig fiske:

 • Sei
 • Hyse
 • Torsk

Godkjenning

Mattilsynet er et statlig organ som har som mål – gjennom reguleringer og kontroll – å sikre at mat er trygg å spise.

Alle leverandører av Marine Sales AS har egenkontrollsystem sertifisert av Mattilsynet.

Sertifikasjonen er basert på HACCP-systemet.

 

Kontroll

Marine Sales AS har full sporbarhet på alle våre sjømatprodukter.

Basert på unik informasjon på etiketten og interne sporingsrutiner vi kan finne opprinnelsen til produktet, fra båt / pakkestasjon til sluttbruker.

VÅR KOMPETANSE

Fangst

Produksjon

Salg

Logistikk

Eksport

 

NorwayEnglish